For developers -...

Integrasjon mot FS

This API is for the Digital Exam Systems providing services for the Norwegian college and universities.
This is a prelease suppling just a few basic functionalities.

Norwegian :

Siden alle institusjonene bruker FS (Felles studentsystem), er det viktig for Eksamensystemene å kunne utveklse data med FS.

Figuren under beskriver det totale bildet. For å forenkle kommunikasjonen og integrasjonsarbeidet for alle parter, er det bestemt å sette opp et API via en sentral ESB som alle Eksamensystemene vil kommunisere gjennom. API'et her,  definerer innholdet i den røde boksen (API'et).  

Dette arbeidet er i start fasen og det vil helt sikkert komme en god del endringer med tiden.

For overordnet informasjon om grensesnittet (API'et), se API Reference

1 Vedlegg
13092 Visninger
Kommentarer