Web Content Display Web Content Display

Erfaringsutveksling om Logganalyse

UNINETT tjeneste Logganalyse er et samarbeid i UH-sektoren, der deltagerne deler på utgiftene til logganalyse, og utveksler erfaringer og praktiske løsninger. Erfaringsutvekslingen skjer på den lukkede samarbeids-siden

Hvorfor jeg vil ha Logganalyse

Tjenestesiden gir noen gode grunner. Her er et eksempel fra virkeligheten.

NTNU sentralt benytter Logganalyse blant annet til å lagre logger fra AD-kontrollere og Windows-servere. Kontrollerne har kun 5 minutters logging lagret lokalt, grunnet trafikkmengden. Windows-servere er det flere hundre av. Feilsøking på mange servere er tidkrevende, og historikken forsvinner raskt. Det er ikke bare et problem internt. Eksternt har man krav på seg til å lagre et 'audit trail' for systemer som håndterer personlig identifiserbare data.

Logganalyse setter NTNU i stand til å søke i alle kontrollernes eller servernes logger samlet, med god visuell oversikt på toppnivå, og boring nedover etter detaljer. Loggene beholdes i 29 dager, som andre logger. "Dette betaler for hele Logganalyse alene" - sitat fra en NTNU-ekspert under et møte med NTNU. Innspart arbeidstid, forbedret oversikt, mulighet for feilsøking og overholdelse av krav om historikk lar seg nok ikke tallfeste så presist i kroner, at dette kan etterprøves helt bokstavelig. Poenget er at innsats og midler brukt på Logganalyse gir mye tilbake, som det er vanskelig å oppnå på annen måte.

Hvorfor jeg vil delta i erfaringsutvekslingen

Samarbeids-siden gir konkrete råd og tips for oppsett av Logganalyse, og er et sted å diskutere med andre brukere.